Statutul asociatiei

EXTRAS DIN STATUTUL ASOCIATIEI SANO-HEP ROMÂNIA

2.2. Scopul principal al Asociatiei este:

– Crearea unui cadru organizat pentru solutionarea problemelor specifice bolnavilor de hepatita virala si afectiuni asociate si sprijinirea acestora în efectuarea tratamentelor care se impun si desfasurarea unor actiuni orientate spre prevenirea acestor afectiuni în rândul colectivitatilor si al societatii civile.

2.3. Obiectivele Asociatiei care vor asigura realizarea scopului mentionat sunt:

a) Pentru asigurarea realizarii scopului mentionat la art.2.2 si având în vedere necesitatea interventiei imediate a asociatiei în îmbunatatirea situatiei bolnavilor cu afectiuni hepatice, aceasta va derula în prima etapa, în limita fondurilor disponibile din patrimoniul initial si a valorilor directe încasate din taxe si cotizatii, urmatoarele actiuni:

– Organizarea unor dezbateri colective pe teme legate de bolile hepatice si asociate.
– Selectarea si difuzarea în rândul bolnavilor cu afectiuni hepatice de materiale informative privind tratarea acestora, medicamentele specifice, conditiile de igiena care se impun si noutatile aparute pe plan mondial.
– Derularea unor actiuni de prevenire a îmbolnavirilor cu hepatita virala si boli asociate, în rândul societatii civile si al comunitatii locale.
– Monitorizarea bolnavilor de hepatita virala, a gradului de raspândire a acestei afectiuni si informarea organelor administrative de specialitate si decizie pentru sprijinirea acestora si asigurarea conditiilor de tratament.

b) Pe masura asigurarii resurselor financiare detaliate în Capitolul 9 din Statut, se vor aborda urmatoarele obiective:

– Înfiintarea de Centre de diagnosticare si tratament în domeniul de activitate al asociatiei.
– Înfiintarea unor Laboratoare de analize medicale cu aparatura adecvata profilului.
– Asigurarea, prin mijloace specifice asociatiei nepatrimoniale de drept privat, a medicamentelor necesare efectuarii tratamentelor pentru îmbunatatirea starii de sanatate a bolnavilor membri ai asociatiei si a altor bolnavi cu afectiuni hepatice si asociate, din zona de activitate a asociatiei si Filialelor acesteia.
– Informarea membrilor asociatiei si a altor bolnavi cu afectiuni specifice domeniului abordat, din zona de activitate si influenta, asupra procedurilor de tratamente de ultima ora, a medicamentelor specifice aparute pe piata si a problematicii procesului de vindecare si limitare a efectelor bolilor legate de afectarea hepatica.
– Colaborarea cu asociatii similare si organizatii umanitare din strainatate (sau internationale), din domeniu, pentru obtinerea de informatii medicale, aparatura specifica si medicamente.
– Constituirea de Filiale teritoriale în tara, în domeniul de activitate al asociatiei.
– Înfiintarea unui centru de informatica cu banca de date în domeniul principal si în domeniile conexe obiectului de activitate.
– Crearea si dezvoltarea unui sistem de informatii pe INTERNET, în vederea dezvoltarii colaborarii cu alte organizatii similare din strainatate.
– Editarea si difuzarea de materiale documentare pentru prevenirea, tratarea si reabilitarea bolilor si bolnavilor cu afectiuni hepatice si asociate.
– Asigurarea prezentei active a asociatiei în presa si în celelalte mijloace de informare în masa.
– În colaborare cu organele administrative si stiintifice de profil, se vor organiza, la nivel local, national sau international, seminarii, simpozioane si actiuni educative pentru prevenirea si tratarea afectiunilor hepatice si asociate.
– Asociatia va putea înainta organelor administrative si legislative competente propuneri în vederea initierii de acte normative si reglementari în vederea îmbunatatirii activitatii la nivel local sau national, în domeniu.
– Asociatia va desfasura activitati în rândul colectivitatilor, în presa si în unitatile sanitare din reteaua administrativa de profil, pentru prevenirea si tratarea afectiunilor hepatice si a celor asociate, inclusiv editarea, în limita resurselor atrase, a materialelor publicitare specifice.
– Asociatia va initia si dezvolta colaborari cu organele si organizatiile administrative teritoriale si centrale si cu unitatile din reteaua sanitara, în vederea derularii de actiuni comune si de colectare de fonduri si valori materiale necesare realizarii obiectului de activitate si a obiectivelor propuse.
– În vederea asigurarii fondurilor necesare îndeplinirii obiectului de activitate, asociatia se va implica în initierea si derularea unor programe nationale prioritare în domeniul sanatatii si va participa la implementarea programelor de asistenta specifice ale Uniunii Europene si/sau a programelor guvernamentale din tarile dezvoltate destinate sprijinirii tarilor în curs de dezvoltare.
– Asociatia se va implica în realizarea programelor nationale în domeniul sanitar, finantate din fonduri nerambursabile, acordate României în cadrul actiunilor de sprijinire a procesului de integrare în Uniunea Europeana.
– Asociatia poate adera la constituirea de Federatii, împreuna cu alte organizatii similare din domeniul medical sau sanitar.
– Stabilirea unor relatii de colaborare cu societatea Româna de Gastroenterologie si alte societati de profil, institute de cercetare, laboratoare specializate precum si cu organizatii si institutii similare din strainatate, pentru sustinerea actiunilor statutare ale asociatiei, obtinerea de informatii, organizarea în comun a unor manifestari pentru cunoasterea problematicii legate de bolile hepatice si cele asociate.
– Asociatia poate initia si organiza activitati economice directe, cu caracter accesoriu, legate de scopul principal al asociatiei, pentru asigurarea de venituri proprii.
– Asociatia va putea înfiinta societati comerciale, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, dividendele obtinute folosindu-se pentru realizarea scopului asociatiei.
– Asociatia va colabora cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si cu Filialele judetene ale acesteia pentru organizarea de actiuni comune si pentru asigurarea finantarii unor actiuni initiate pentru realizarea scopului si obiectivelor asumate de asociatie.
– Asociatia va stabili legaturi cu Crucea Rosie Româna si, prin aceasta, cu organizatiile nationale si internationale de Cruce Rosie pentru initierea de actiuni si masuri care sa sprijine îndeplinirea obiectivelor propuse, obtinerea de ajutoare si sponsorizari care sa permita dezvoltarea bazei materiale si a mijloacelor de actiune în vederea limitarii si reducerii efectelor afectiunilor hepatice si asociate, în colectivitati si în rândul societatii civile.
– Asociatia îsi va organiza un birou de turism intern si extern prin care se vor organiza excursii în zone turistice recunoscute, precum si în zonele de tratament pentru afectiuni hepatice si asociate în colaborare cu administratiile unitatilor de tratament, va asigura efectuarea de cure balneare specifice în conditiile convenite cu acestea.
– Asociatia poate sa-si schimbe structura de organizare, în conditiile legii, prin transformarea în Fundatie, daca acest lucru va facilita îmbunatatirea activitatii si atingerea scopului propus.
– În preocuparile curente ale asociatiei se vor include si alte obiective subsemnate realizarii scopului principal al asociatiei.